News 20214 Heures Karting des Fagnes

 

DUTON Joel - SCHLOESSER Roland

BKS4

 

 

Resultat:

 

4ième Général

1ier Classe 75 kg

 

 

 


    Birkenfelder ADAC Löwenrallye 2021

 

    PETTO Stefan - CREMER Marco

    Opel Corsa OPC

 

   Resultat:

   25ième Général

   4ième Classe NC2

   8ième Saarland


Hunsrück Junior Rallye 2021

 

PETTO Stefan - CREMER Marco

Opel Corsa OPC

 

Resultat:

 

                                                                            13ième Général

                                                                             2ième Classe NC2

                                                                             5ième Saarland


Gudden moien alleguer:

 

Leider mussen mer iech mattdeelen, dass Team vum CF-Motorsport dëst Joër wahrscheinlech net un den Départ vun enger Course wärd goen, dëst bedengt duerch den COVID-19 Probleem. Et ass eis net meiglech, sou spontan op Programmännerungen, Ofsoen vun Coursen etc ze reageieren, soudass een korrekten Planing net meiglech ass.

Vu que dass mer awer net wëlles hun guer neicht ze maachen, wärd CF-Motorsport demnächst op virtuell Art an Weis un Coursen deelhuelen.

Dovir hunn verschidden Memberen sech zesummengedoen an een Simulator ass bestallt gin, deen demnächst an Betrieb wärd kennen goen. Et ass geplangt, CF-Motorsport iwwert Internetplatform "IRacing" virtuell ze vertrieden.

Mir wärten iech um laafenden haalen, wei et an noher Zukunft wärd ausgesin. Bis dohinner....bleiwt gesond.

 

Guten Morgen alle zusammen

Leider müssen wir euch mitteilen, dass das Team von CF-Motorsport dieses Jahr wahrscheinlich nicht an Rennen teilnehmen wird, dies bedingt durch die weltweite Probleme mit dem COVID-19 Virus. Es ist für uns unmöglich, spontan auf Programmänderungen oder Absagen von Rennen zu reagieren, sodass eine korrekte Planung eines Events unmöglich erscheint.
Da wir jedoch nicht vorhaben gar nichts zu tun, wird CF-Motorsport demnächst auf virtuelle Art und Weise an Rennen teilnehmen.
Diesbezüglich haben sich einige Mitglieder des Klubs zusammengetan und ein Simulator wurde bestellt, welcher demnächst den Betrieb aufnehmen dürfte.
Es ist geplant, CF-Motorsport über die Internetplattform "IRacing" virtuell zu vertreten.
Wir werden euch über die zukünftigen Projekte auf dem laufenden halten. Bis dahin, bleibt gesund.

 

Bonjour à tous

Malheureusement, nous devons vous informer que l'équipe de CF-Motorsport ne participera probablement pas aux courses cette année en raison des problèmes mondiaux liés au virus COVID-19. Il nous est impossible de réagir spontanément aux changements de programme ou aux annulations de course, de sorte qu'une planification correcte d'un événement semble impossible.
Toutefois, comme nous n'avons pas l'intention de ne rien faire du tout, CF-Motorsport participera à des courses de manière virtuelle dans un avenir proche.
À cet égard, certains membres du club se sont réunis et un simulateur a été commandé, qui devrait bientôt entrer en service.
Il est prévu de représenter CF-Motorsport virtuellement via la plateforme internet "IRacing".
Nous vous tiendrons informés des futurs projets. D'ici là, restez en bonne santé.

 


Cartes de Membres CF-Motorsport:

 

Membre actif:                         100 Euro / ans

Membre Honoraire:              à partir de 10 Euro